Quốc hội

Quốc hội Anh thế kỷ 19
  Quốc gia lưỡng viện
  Quốc gia đơn viện
  Không có Quốc hội
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ

Quốc hộicơ quan lập pháp của một quốc gia. Quốc hội được người dân bầu cử và có nhiệm vụ thông qua hiến pháp và các bộ luật và thường được thiết kế theo hình thức Nghị viện.

Các loại quốc hội

Đơn viện

Quốc hội chỉ bao gồm một viện duy nhất. Ví dụ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,...

Lưỡng viện

Quốc hội bao gồm hai viện

Ví dụ: Hoa Kỳ, Canada, Nga (Liên Xô cũ cũng có cơ chế lưỡng viện cho Xô viết tối cao), Anh, Pháp, Campuchia...

Quyền lực của Quốc hội

Quyền lực của quốc hội là một trong ba quyền quan trọng nhất (tam quyền phân lập) trong hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới: quyền lập pháp. Quyền lực của quốc hội được thể hiện khác nhau tại mỗi quốc gia.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • Nghị viện các nước trên trang Đại biểu Nhân dân
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s